Top » Katalog » Piosenki » Francuskie »
Kategorie
Piosenki (669)
  Francuskie (14)
  Muminków (13)
Przysłowia Radiowe (58)
Rewia Viva (7)
Smoleniowe Bajanie (1)
W Karzełkowie (7)
Pastorałki (21)
Bajki (14)
Opowieści z Biblii (7)
Najpiękniejsze Bajki Świata (8)
Baśnie i Legendy Polskie (9)
Felietony Gazetowe (36)
Inne (3)Wykonawcy
TAM, GDZIEŚ ZA MGŁĄ
 

Tam, gdzieś za mgłą,
Wieczne śniegi kryją gór koronę.
Tam, gdzieś za mgłą,
Słońce chowa się za nieboskłonem.
Tam, gdzieś za mgłą,
Szumna fala żagle drzew kołysze.
Tam, gdzieś za mgłą,
Złote piaski kryją wieków ciszę.

Lecz to tu, tylko tu, miłość ma sens,
Tu, bo tu życie jest proste, jak wiersz,
Jak rytm dwóch naszych serc,
Gdy niosą nas, gdzieś hen!

Tam, gdzieś za mgłą,
Może śnią się sny,  piękniejsze sny?
Tam, gdzieś za mgłą,
Być może także mieszka szczęście?...

Lecz to tu, tylko tu, miłość ma sens,
Tu, bo tu życie jest proste, jak wiersz,
Jak rytm dwóch naszych serc,
Gdy niosą nas, gdzieś hen!

Tam, gdzieś za mgłą?...

Utwory chronione przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agencja-as.pl